1065 BRG Liggande 230x45
#kunskapochkontakter 82 fb 83 in 84 tw 86 ig
4344 G%c3%b6teborg Stora Hamnkanalen 2
Välkommen till vårt andra omvärldsbrev kring elektrifierade transporter!
Omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i Sverige går fort nu, både för lätta och tunga fordon. Enligt färsk statistik från PowerCircle och ELIS – Elbilen i Sverige ökade antalet laddbara fordon med 82% under 2020. Och i Göteborgsregionen togs i december 2020 ca 150 nya elbussar i drift för kollektivtrafiken. Samtidigt motsvarar den absoluta andelen fortfarande bara ca 3%, så visst finns det en del kvar att göra.

I månadens omvärldsbrev kan ni läsa om batterilager för att hantera kapacitetstoppar, om bildelning som alternativ till privat ägande och om förändringar i styrmedel för att styra mot en större andel elektrifierade fordon. Ni hittar även information om pilottester av helelektriska distributionsfordon i verklig miljö samt en lektion i driftsekonomi för ellastbilar. Avslutningsvis ger intervjun med Matilda Landén på Business Region Göteborg er en inblick i en helt ny stor satsning inom staden för hållbara transportsystem. Vad mer skulle du vilja läsa om? Hör av dig till oss!

Per, Anne, John, Madeleine och Spyros
Fordon & Transport, Business Region Göteborg

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Vi är måna om att genomföra denna omställning på ett resurseffektivt och framtidssäkrat sätt. Är du som företagare intresserad av att vara en del av omställningen? Hör av dig till oss!
Näringsliv 
Batterilager i Uppsala
Statliga Vattenfall har installerat batterilager i Uppsala. I ett forskningsprojekt vill man studera möjligheter att avlasta elnätet. Vid kapacitetstoppar kan batterilagret  leverera el till nätet. När det är överskott på el laddas istället batterilagret. Anläggningen har 5 MW maxeffekt och kapacitet att lagra 20 MWh el. Projektet drivs ihop med Uppsala kommun. Det är första kommunen i Sverige med den här typen av anläggning och enligt Vattenfall är det Sveriges största batterilager. Företagets nyhetsnotis finns här. Se en film (3 min) om projektet här.
Premiär för Lynk & Co i Göteborg
Bilmärket Lynk & Co öppnar ett försäljningsrum i Gbg i januari 2021. Göteborg och Amsterdam är första städerna i Europa när modellen introduceras på Europamarknaden. I första omgången marknadsförs modeller med elhybrid- och laddhybridteknik. Lynk & Co har, liksom Volvo Cars, Geely som ägare och modellen har utvecklats hos Göteborgsbaserade Cevt. Företaget presenterar produkten i Sverige som en delningsbil. Användaren erbjuds en hyra på månadsbasis och det ska vara möjligt att dela bil med grannar, bekanta eller andra medlemmar i en Lynkklubb som ett sätt att sänka kostnader.
Läs mer i Vi Bilägare >> 
Läs mer på Lynk & Co:s webbplats >>
Bildelning kan vara skattepliktig
Privat bildelning är ett ökande fenomen, något som notisen ovan om Lynk & Co är ett exempel på. Viktigt är då att en bilägare som får intäkter av att dela bil ska redovisa detta som en inkomst i deklarationen. Hyresersättningar för exempelvis bil, fritidsbåt och husvagn är en skattepliktig kapitalinkomst.  Är uthyrningen regelbunden kan man också behöva registrera sig för näringsverksamhet och redovisa moms. Läs mer >>
4341 City Label Blanc 640x640transp
I GÖTEBORG
Business Region Göteborg har anslutit sig till Electric Vehicles Initiative (EVI) - Global EV Pilot City Program (EVI-PCP)
EVI-PCP är ett globalt nätverk under ledning av IEA, International Energy Agency.

Målsättningen är att bygga ett globalt nätverk om 100 städer som vill fördjupa samarbetet kring hur städer och regioner på bästa sätt kan bidra till att skynda på omställning mot ett fossilfritt transportsystem med elektrifierade fordon och transporter. I dagsläget har städer från femton länder anslutit sig: däribland länder som Kanada, Chile, Kina, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Sverige och Storbritannien.

Business Region Göteborgs medverkan är en naturlig del i samordningsuppdraget i Göteborgs stad för ett elektrifierat transportsystem och syftar att ytterligare stärka globalt kunskapsutbyte och kontaktnät med andra städer och regioner med ambitionen att arbeta för omställningen mot ett elektrifierat transportsystem. Det ger oss ytterligare en möjlighet att sprida och ta del av bästa praxis, att använda nätverket för att bygga vidare på tidigare erfarenheter, resultat och rapporter och på så sätt få en snabbare utväxling och global uppskalning till ett elektrifierat transportsystem.

Läs mer på: PCP webpage
Stadsplanering och styrmedel
Oslo planerar nollzon
Norska regeringen beslutade vid årsskiftet att Oslo och Bergen ska ges möjlighet att införa nollutsläppszoner för personbilar. Motivet är enligt klimat- och miljöminister Sveinung Rotevatn att ge kommunerna möjlighet att påskynda omställningen av fordonsflottan. Oslo kommun utreder hur en nollutsläppszon kan införas. Läs mer >>
Bonus-malus i fordonsskatten får ökad miljöstyrning
Regeringen vill förstärka miljöstyrningen i dagens bonus-malus-baserade fordonsskatt för personbilar och lätta lastbilar. Reglerna ska börja gälla 1 april 2021. Bonusbeloppet till fordon som släpper ut noll gram koldioxid höjs till 70 000 kronor. Gränsen för laddhybridbilar som får bonus sänks från 70 till 60 gram per kilometer. Det högsta bonusbeloppet för laddhybrider hamnar runt 45 000 kronor. Samtidigt höjs malus-nivåerna för bensin- och dieseldrivna fordon med 25-30 procent. Man förbereder också regeländringar som ska syfta till att minska exporten av bonusbilar.
Läs mer på regeringens webbplats >> 
Läs propositionen >>
Högre värden för miljöbil och skattemässigt neutral bilförmån
Dagens skatteregler gör det ekonomiskt fördelaktigt att ha förmånsbeskattad tjänstebil, jämfört med att äga motsvarande bil privat. I januariöverenskommelsen kom partierna överens om att justera detta av bland annat miljöskäl och nu har regeringen aviserat en förändring. I ett förslag från Finansdepartementet föreslås till ändrade regler som syftar till att förmånen ska avspegla marknadsvärdet och vara neutral i förhållande till kontantlön. Förslaget väntas träda i kraft den 1 juli 2021. Redan vid årsskiftet gjordes dock en ändring. De kraftigt sänkta förmånsvärden som tidigare gällde för elbilar, laddhybrider och gasbilar upphörde då gälla, och ingen förlängning är beslutad. Nu får sådana bilars förmånsvärde jämkas till motsvarande konventionell modell, men inte lägre. Effekten är att elbilar och laddhybrider med högre inköpspris inte kommer ge högre förmånsvärden för användaren, men heller inte subventioneras så som hittills.
Läs Finansdepartementets utredning >>
Skärpt reduktionsplikt kan öka försäljningen av elbilar
Regeringen vill minska klimatpåverkan från bensin och diesel kraftigt som ett sätt att nå klimatmålet för trafik 2030. I december 2020 presenterades ett förslag till skärpt reduktionsplikt som nu är på remiss. Regeringen föreslår att drivmedelsbolagen ska tvingas använda råvaror som sänker klimatpåverkan gradvis ned till 28 procent lägre från bensin och 66 procent från diesel vid 2030, jämfört med fossilbaserad produkt. Miljöanalytikern och debattören Magnus Nilsson har analyserat effekterna av regeringens förslag. Han bedömer att elektrifieringen påskyndas av en förstärkt reduktionsplikt, bland annat som ett resultat av att reduktionsplikten bedöms öka priset på drivmedel med 2-5 kr till 2030.
Läs Infrastrukturdepartementets utredning >> 
Läs mer på Magnus Nilssons blogg >>
4342 Power Circle bild
640x640transp
100 000 laddbara fordon passerades vid årsskiftet
Elbilsåret 2019 avslutades med att antal laddbara fordon i trafik passerade 100 000 under december månad. 2019 var året har då de rena elbilarna plockade upp takten och antal elbussar ökade markant. Flera politiska initiativ för att stötta utbyggnaden av laddinfrastruktur togs. Elektrifieringen av fordonsflottan diskuterades både som utmaning och möjlighet i relation till nätkapacitetsbristen. Och Power Circle och BIL Sweden släppte sina prognoser kring de laddbara fordonens utveckling. Läs mer >>
Infrastruktur och tillgänglighet
Utredning tar fram förslag på stöd till hemmaladdning
Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att föreslå åtgärder för att få bättre tillgång till laddning vid hemmet. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Boverket och Lantmäteriet. För boende i flerbostadshus, för boende med parkering i en samfällighet eller för dem som parkerar på gatan är det idag ofta svårare att få tillgång till laddinfrastruktur än för boende i villa med egen parkering. Energimyndigheten ska göra en översyn av dagens problem och lägga förslag på hur tillgången till laddning kan förbättras. Uppdraget ska redovisas senast den 30 augusti 2021. Läs mer >>
Vätgasinvesteringar i Europa
I ett webbinarium från Chalmers i november 2020 berättade Thierry Lepercq från Soladvent om planerna för förnybar vätgas i Europa. EU-kommissionen presenterade i somras en vätgasstrategi för den Europeiska unionen med en målsättning om att producera 10 milj ton grön vätgas 2030. Det motsvarar 400 TWh, vilket är mindre än Sveriges årliga energiomsättning, men väldigt mycket mer än idag när grön vätgas inte produceras storskaligt i Europa. Marknadsaktörernas intresse ökar som ett resultat av sjunkande kostnader för solcells-el och storskalig elektrolys. Grön vätgas kommer att efterfrågas inom sjöfart, vägtrafik och industri.
Se föredraget (13 min långt) här.
Se strategin här.
20 supersnabbladdare i drift på Circle K-stationer
Bensinstationskedjan Circle K samarbetar med laddföretaget Ionity om så kallade supersnabbladdare. Det är laddpunkter med effekter på upp till 350 kW, väsentligt över de 50 kW som finns i merparten av dagens snabbladdare för personbilar. Många nya elbilar kan ladda med 100 kW eller mer och enstaka modeller klarar uppåt 300 kW. Tyngre fordon kan laddas med hög effekt redan idag. Ionitys nätverk av superladdare ska täcka ungefär var tolfte mil på de mest trafikerade sträckorna i Sverige. Idag finns de på 20 orter, se lista i länk. Läs mer >>
4343 36891634 stockholm city at night highway traffic 1880x1080 640x640transp
I GÖTEBORG
Supersnabbt för lastbilar i Göteborg
I centrala Göteborg finns nu en supersnabbladdare med 175 kW effekt. Laddaren kan användas av ellastbilar i distributionstrafik och eldrivna renhållningsfordon. Etableringen är gjord av det kommunala bolaget Göteborg Energi och laddaren finns utanför företagets huvudkontor vid Falutorget som ligger i närheten av Ullevi.
Läs mer >>

Praktiska tillämpningar
Webbinarium ger översikt av eldrivna lastbilar
I december 2020 arrangerade samverkansarenan Closer ett seminarium om eldrivna tunga fordon. Där sas mycket matnyttigt och den intresserade kan ta del av presentationerna på film, se länk.
Vad görs i regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne (efter 2 min). Om Volvo Groups arbete med elektrifiering (Anders Berger, efter 18 min). Om behoven av stöd och samverkan för en storskalig introduktion (Magnus Karlström från Chalmers, efter 33 min). Erfarenheter av batteridriven sopbil på Renova (film, efter 40 min). Scanias arbete med elektrifiering (Jessica Björkquist, efter 44 min). Volvo Lastvagnars erfarenheter av ellastbilar i drift (Ebba Bergbom Wallin efter 55 min). Einrides ellastbilar i Skåne (Tomas Willner, efter 1:03). Ellastbilar hos norska företaget Asko (film, efter 1:22). Ellastbilars ekonomi (Anders Grauers från Chalmers, efter 1:29). Elnätskapacitet och laddning (Peter Andersson från Eon efter 1:57 min. Nätkapacitet i Halland och Västra Götaland (Claes af Burén från WSP, efter 2:11). Laddning av tunga fordon (Tomas Gahn från Garo, efter 2:22)
Ekonomin för ellastbilar förklaras i räknestuga
Closer har också publicerat en film där Anders Grauers från Chalmers håller en räkneövning på temat ”Det är kostnadseffektivt att köra ellastbil”. Han ger en fördjupad bild av olika modeller och beräkningar som är kan användas för elektriska lastbilstransporter. Läs mer >>
Laddhybrid kan ge lika många elmil som elbil
Vilken teknik ger flest elmil – laddhybrider eller fullelektriska bilar? På bloggar och hos miljöintresserade är debatten livlig. En forskningsstudie från Chalmers som har studerat tvåbilshushåll i USA kan ge intressanta inblickar. Man studerade hushåll med en kombination av en vanlig förbränningsbil och antingen en fullelektrisk bil eller en laddhybrid. I studien visade det sig att hushållen med laddhybriden kommer upp i lika stor andel körning på el som hushållen som använder elbil. Anledningen är bland annat att laddhybriderna används till en större andel av resorna eftersom den inte har räckviddsbegränsning och då blir det sammantaget många elmil. Kaddhybrid börjar ju alla körningar med eldrift (förutsatt att man laddar bilen). Sammantaget körde alltså de studerade hushållen ungefär lika mycket på el oavsett typ av laddbar bil. Läs mer >>
4295 Bil Volvo 1 640x640transp
I GÖTEBORG:
Göteborgs femåriga elbussprojekt summeras
För första gången sedan trådbussarnas 1960-tal började elbussar rulla i Göteborg under 2014. Då testades laddhybridbussar på linje 60 mellan Masthugget och Redbergsplatsen. Året därpå startades linje 55 med både laddhybrider och fullelektriska bussar mellan Johanneberg och Lindholmen. Sedan något år tillbaka finns också elbussar på linje 16. Efter fem år är de två pilotprojekten avslutade och eldrift är nu reguljär trafik. Se en film med kommentarer om projektet här.
Läs mer >>
På gång
Här finns några av de aktiviteter som sker inom området för elektrifiering i omvärlden och i Göteborg för att du ska kunna hålla dig uppdaterad och delta i dialog och samverkan med andra aktörer.
29 JAN Webbinarium, del 1: Bygglogistik, Miljödata & Sveriges miljömål.
Insamling och kvalitetssäkring av miljödata vid anläggningstransporter och entreprenadarbeten.
5 FEB EU:s framtida transportpolitik - så påverkas Sveriges regioner och kommuner.
Arrangörer: De svenska stads- och regionkontoren (SveReg), och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Bryssel.
10 FEB Webbinarium: Framtidens förnybara drivmedel, seminarium om drivmedel i riksdagen.
Arrangörer: Rifo - Sällskapet riksdagsledamöter och forskare, f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel, Förnybara drivmedel och system Samverkansprogram mellan Energimyndigheten och f3
3 MARS Digitalt lunchseminarium ”Hur kan vi bygga en svensk och europeisk värdekedja för bygga världens grönaste batterier?” 
Arrangör Swedish Electromobility Centre
FÖRDJUPNING: 
Gothenburg Green City Zone
Matilda Landén, processledare på Business Region Göteborg (BRG). Vad är Gothenburg Green City Zone?
Det är ett initiativ där vi intensifierar samverkan med många olika offentliga och privata aktörer, liksom göteborgare och besökare, för att nå utsläppsfria zoner i staden till 2030. Samarbetet går ut på att skapa ett område som sträcker sig från Lindholmen, via evenemangsstråket, till Forsåker i Mölndal där vi på frivillig väg vill uppmuntra och driva mot en attraktiv och utsläppsfri stad. Vi vill aktivt skapa möjligheter för företag, samhällsaktörer och forskning att testa, utveckla och skala upp sina idéer inom transport och mobilitet för både människor och gods. Det kommer inte bara att handla om omställning till t.ex. eldrivna fordon, utan lika mycket om minskning av antalet fordon samt att skala upp andra smarta lösningar inom transporter.

Vilka står bakom initiativet?
Initiativtagare är Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg, Volvo Cars och det statliga forskningsinstitutet RISE. Från staden finns bland annat Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen, Parkeringsbolaget, Göteborg Energi och Göteborg & Co.
640x640transp
640x640transp I dagsläget är också bland andra Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Universitet, Svenska Mässan, Mölndal Stad och Johanneberg Science Park involverade. Men detta är ett brett och långsiktigt arbete och vi är precis i uppstarten, så vi välkomnar verkligen fler att höra av sig och vara med. Det kommer också att finnas alla möjligheter att ansluta sig längs med vägen. Det här är en process och kommer formas av de som gemensamt vill bidra till att nå målet.

Varför BRG, och vilken är er roll?
Vi på Business Region Göteborg har kommunledningens uppdrag att leda arbetet med att uppmuntra och påskynda omställningen av transportsektorn till elektrifiering. Som en del av vårt arbete har vi tagit detta initiativ. En snabb omställning ger självklart bättre närmiljö och ger en mer attraktiv stad för näringsidkare, besökare och invånare, men kan också ge Göteborgsregionens företag konkurrensfördelar och ny kunskap som de kan växa utifrån. Vi kan också locka företag från andra länder och regioner som vill dra nytta av stadens utveckling. När stora aktörer tar nya initiativ blir det också lättare för mindre aktörer att nyttja nya leveransupplägg, tjänster och smarta lösningar.
640x640transp
Konkret, vad gör ni nu?
Det är mycket på gång i startskedet, men fokus ligger på att bjuda in och samla alla engagerade parter som är intresserade – alla med idéer och vilja att samverka med andra är välkomna! – samtidigt som vi sätter struktur och delmål för arbetet framåt. En viktig del blir också att undersöka hur vi kan arbeta utifrån beteendemönster inom zonen och utifrån möjligheter att mäta och validera klimatpåverkan och andra effekter. Ett konkret exempel på involvering av olika aktörer är att vi nu samlar några av de stora aktörerna kring Korsvägen för att hitta gemensamma möjligheter till effektivare godsleveranser, samordning och eldrivna fordon. På sikt skulle vi inom zonen till exempel kunna se nattliga leveranser med hjälp av högre grad av självkörande fordon, en minskning av antalet fordon med hjälp av nya mikromobilitetslösningar eller varför inte nya transporthubbar för gods på strategiska platser? Vad som kommer att krävas kommer att visa sig i samarbetet med alla de kompetenta parter som redan har anslutit och kommer att ansluta längs med vägen.

Läs mer om projektet här.

Kontaktuppgifter:
Matilda Landén, processledare
Telefon: +46 31 367 61 07
E-post: Matilda.Landen@businessregion.se
4276 Anne Piegsa001 1880x1080
Vad vill du veta mer om?
Har du idéer eller tankar på vad du skulle vilja läsa om i omvärldsbrevet? Finns det frågor eller områden som du skulle vilja att vi bevakade? Hör av dig till oss genom att maila till anne.piegsa@businessregion.se
Prenumerera på Omvärldsbrevet
Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Arbetet innefattar samordning av samtliga aktörer inom Göteborgs Stad i nära samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer i GöteborgsregionenLäs mer >>
460 87 logo neg 230px
82 fb 83 in 84 tw 86 ig