1065 BRG Liggande 230x45
82 fb 83 in 84 tw 86 ig
4519 36108078 city traffic blurred light points traffic jam 1880x1080
Business Region Göteborg bjuder in till rundabordssamtal på tema utsläppsfria transportsystem
Transporter står för ca 1/3 av växthusgasutsläppen och med förväntat ökat transportbehov ställer detta ännu högre krav på utsläppsreducerande åtgärder för att nå målen om ett klimatneutralt samhälle. Samverkan och samsyn kring behov och möjligheter är nödvändiga för att hitta vägen framåt till ett utsläppsfritt transportsystem och arbetet behöver ske på olika nivåer inom samhället.

Göteborgs Stad har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning om fossilfria transporter till 2030 och gett Business Region Göteborg (BRG) i uppdrag att samordna omställningen till ett elektrifierat transportsystem. Det uppmärksammade initiativet Gothenburg Green City Zone är ett av flera samarbeten som ska hjälpa till att möjliggöra detta.

Som uppföljning på det informationsmöte BRG anordnade 10 mars bjuder vi nu in till en fristående mötesserie i form av digitala rundabordssamtal med olika teman. Syftet med samtalen är att representanter från näringsliv och Göteborgsregionens kommunala verksamheter ska mötas och samtala om samhällsutmaningar, behov, möjligheter och gemensamma intressen inom specifika områden.

Målet är att dessa dialoger skall öka den ömsesidiga förståelse, inspirera samt lägga grunden till fortsatta diskussioner runt konkreta projektidéer och samverkansinitiativ som kan genomföras inom ramen för elektrifieringsuppdraget eller Gothenburg Green City Zone.Planerade teman
4 maj kl. 8-9:30 – Fordonsteknik för elektromobilitet – Anmälan
11 maj kl. 8-9:30 – Elektrifiering av byggtransporter – Anmälan
18 maj kl. 8-9:30 – Digitalisering och affärsmodeller för elektromobilitet – Anmälan
25 maj kl. 8-9:30 – Laddinfrastruktur och energiförsörjning för elektromobilitet – Anmälan
1 juni 8-9,30 – Transporteffektivitet + mikromobilitet – Anmälan

Varmt välkommen!

460 87 logo neg 230px
82 fb 83 in 84 tw 86 ig