1065 BRG Liggande 230x45
#kunskapochkontakter 82 fb 83 in 84 tw 86 ig
4864 Sk%c3%a4rg%c3%a5rd
"Utvecklingen går fort inom den maritima elektrifieringen"
I detta omvärldsbrev fokuserar vi på de maritima näringarna, framför allt omställningen inom sjöfarten men även inom området fritidsbåtar. Batterierna blir allt bättre och en övergång till elektrifiering kommer kräva investeringar i hamnarnas elinfrastruktur framöver för fartyg, färjor och fritidsbåtar.

Än så länge är marknaden för fritidsbåtar med ellösning liten men nu börjar batteriers kapacitet bli så bra att båtens räckvidd är tillräcklig för de flestas behov. Nyligen publicerade vi en studie som beskriver de insatser som måste till för att skapa rätt förutsättningar inom området och som ni kan ta del av här i brevet. Med rätt investeringar kommer vi se fler hållbara alternativ, ökad attraktionskraft och kunskap om omställningen som sker här idag och i omvärlden.

Med ny teknik, kompetens och kunskap, till stor del hämtad från fordonsbranschen, går utvecklingen fort och inom den maritima elektrifieringen dyker nya innovativa spännande lösningar upp som kräver hållbara strategiska investeringar för framtiden och fångar upp drivkrafter att nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Trevlig läsning!
 
Madeleine Johansson
Projektledare, maritima näringar, Business Region Göteborg, Business Region Göteborg

Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett elektrifierat transportsystem till 2030 i nära samverkan med näringsliv och andra regionala aktörer. Vi är måna om att genomföra denna omställning på ett resurseffektivt och framtidssäkrat sätt. Är du som företagare intresserad av att vara en del av omställningen? Hör av dig till oss!
4276 Anne Piegsa001 1880x1080
Hör av dig till oss!
Har du idéer eller tankar på vad du skulle vilja läsa om i omvärldsbrevet? Finns det frågor eller områden som du skulle vilja att vi bevakade? Hör av dig till oss genom att maila till anne.piegsa@businessregion.se
Prenumerera på Omvärldsbrevet
NÄRINGSLIV 
Eldrivna fritidsbåtar från Cresent, X-Shore, Candela, Bella och Orust E-boats
Marknaden för eldrivna fritidsbåtar är liten, men växande. Här ges några exempel. Crescent Allure 20 Electric är en 6 meters julle med 12 kWh batterikapacitet som räcker till 2,5 tim drift vid 5 knop vilket räcker till 25 nautiska mil. X-Shore Eelex 8000 är en 8 m lång planande motorbåt med 225 kW motor och 120 kWh batteri som ger ungefär 100 nautiska mils räckvidd vid 5 knop och 35 nautiska mil vid marschfarten 25 knop. Candela C-7 är en snabbgående motorbåt med bärplan som får den att lyfta skrovet över vattnet som har ett 50 kWh batteri och en räckvidd på 50 nautiska mil vid 22 knops marchfart och toppfart på 30 knop. Bella Zero är 6 m lång styrpulpetbåt med en utombordsmotor på 47 kW maxeffekt och 30 kWh batteri som räcker till tre timmars körning i 5 knop. Det svenska företaget Orust E-boats utvecklar den eldrivna modellen Strana som gjorde sin jungfrufärd förra sommaren genom hela Göta kanal från Sjötorp vid Vänern till utloppet i Östersjön på en laddning. Fler exempel på eldrivna fritidsbåtar finns i nedersta länkarna.
X-Shore >>
Crescent >>
Candela >>
Bella >>
Orust E-boats >>
Elfordon.se >>
Eldrivo >>
4882 Stockholm
Näringslivsaktörers syn på fossilfri färjetrafik i Stockholm
En skiss för fossilfri färjetrafik i Stockholm 2025 presenterades förra året av Innovationsplattformen Electricity och teknikföretaget Green City Ferries. Planen innehåller ett antal förslag till hur skärgårdstrafiken kan ställas om till klimatneutralitet. Man föreslår bland annat nya färjor som har plats för c:a 150 passagerare med 30 km räckvidd och batterisystem med litium-titanbatterier som kan laddas på mindre än tio minuter. De anser att elfärjor för längre sträckor bör förses med bränsleceller som drivs med vätgas, och hävdar att tekniken redan idag är billigare än dieseldrift med förnybar HVO. Några av de färjeskyttlar som idag trafikerar centrala delar är enligt dem lämpliga att konverteras till batteridrift. I Electricity-gruppen ingår ett 60-tal företag och forskningsinstitutioner och företaget Green City Ferries som är specialiserat på eldrivna höghastighetsfartyg.
Läs mer >>
Damens utbud av eldrivna fartyg
Företaget Damen är en internationell varvsägare och fartygsbyggare med ett trettiotal varv. De är ett exempel på att eldrift börjar erbjudas kommersiellt. De säljer två hybriddrivna vägfärjor med 70 respektive 100 meters längd och elmotor som stöds av 1.800 respektive 4.000 kWh batterier som samverkar med dieselmotorer. Deras helt eldrivna bogserbåt är 24 m lång, har 3.700 kW motoreffekt och 2.800 kWh batterier. Passagerarfärjan E-ferry 2306 för stadstrafik har 120-300 kWh batterier som kan laddas på 7 minuter, alltså snarlikt upplägg med batteridrivna bussar. De erbjuder också en eldriven specialfarkost för marina underhållsarbeten.
Läs mer >>
Sjöfartsnäringen börjar efterfråga biogas
Eftersom internationell sjöfart inte betalar skatt på drivmedel är det billigt att köra fossilt. Det finns då ingen möjlighet att sänka kostnaden med klimatanpassade drivmedel genom differentierade skatter. De regler som har införts på senare år i europeiska vatten för att minska utsläppen av svavel har dock gjort att fler fartyg nu körs på flytande naturgas (LNG) istället för diesel och bunkeroljor. LNG är fossil metan som kan bytas till den förnybara versionen, flytande biogas (LBG). LNG-användningen av fartyg i europeiska vatten motsvarar idag ett par TWh fossilgas. Det kan jämföras med potentialen att producera biogas från gödsel, avfall och annat biologiskt avfall i Sverige som ligger någonstans mellan 2 och 10 TWh. Det finns alltså stora möjligheter att gå över till biogas för europeisk sjöfart. Det är också angeläget att använda bioråvaror i sektorer som är svåra att elektrifiera. Ett svenskt projekt inom forskningsplattformen F3 studerar möjligheter att öka användningen av biogas. Gotlandstrafiken, Terntank, Thun tank och Furetank är exempel på rederier som börjat efterfråga biogas som alternativ till naturgas.
Gotlandstrafiken >>
F3 forskningsprojekt >>
Terntank och Thun tank >>
Furetank >>
4885 Letsboat
640x640transp
GÖTEBORG:
Företagslotsen guidade Let's Boat i hamn
Med sina elbåtar har företaget Let’s Boat skapat en ny aktivitet på Göteborgs vattenvägar. Sedan i början av april har fyra nya elbåtar sin hemmahamn vid Lejontrappan mitt i Göteborgs innerstad. Båtarna har plats för upp till tolv personer och det krävs ingen båtvana av den som hyr.
– Idén och inspirationen fick vi från Nederländerna där det är jättevanligt med den här typen av båtar i kanalerna, säger Marcus Hällås, som driver företaget Let’s Boat tillsammans med Alexander Lorné.
Men resan från idé till start blev både lång och krokig. Företagslotsen spelade en viktig roll som medlare och coach för att få projektet i hamn.
Läs mer >>
Västsvenskt företag investerar i förnybar metanol till sjöfart
Utöver naturgas är även metanol ett alternativt drivmedel som kan användas för att driva fartyg. Det västsvenska företaget Liquid Wind planerar att bygga upp en produktion av förnybar metanol till sjöfart och andra tunga applikationer. Företaget ska tillverka så kallad elektro-metanol. Det är en sorts elektrobränslen, en produkt som tillverkas från koldioxid som kan fångas in i rökgaser från förbränning av biobränslen. Koldioxiden omvandlas sedan till flytande kolväten med hjälp av vätgas från förnybar elkraft och utgör då ett klimatneutralt drivmedel som inte tillverkas av biologiska råvaror och därmed inte konkurrerar med råvaror till mat eller bränsle. På dagens kommersiella energimarknader är metanol fossil, men Liquid wind planerar alltså att framställa förnybar metanol. Företaget har samlat ett konsortium och söker finansiering för att bygga ett antal anläggningar internationellt. En första anläggning planeras i svenska Örnsköldsvik.
Ny Teknik om Liquid Wind >>
GP om Liquid Wind >>
Powercell utvecklar bränsleceller för sjöfart
Företaget Powercell Sweden utvecklar bränsleceller. Man har tagit fram en modul med bränsleceller på 200 kW som kan parallellkopplas för att ge flera megawatt. Powercell har fått en order på ett 3,2 MW system från en europeisk skeppsbyggare och på en marin bränslecellsmodul från norska Prototech AS.
Läs mer >>
STADSPLANERING OCH STYRMEDEL
Business Region Göteborg ny medlem i Avere - The European Association for Electromobility
AVERE:s arbete syftar till att stödja övergången till ett elektrifierat transportsystem. Arbetet innefattar att verka för en positiv utveckling av Europeisk elektromobilitetsindustri, rena, tysta och hälsosamma städer, energieffektiva transporter och till ett oberoende av fossila bränslen. Nätverket består av representanter från länder i Europa, företag och andra organisationer. Avere ingår i sin tur i ett globalt nätverk WEVA – The World Electric Vehicle Association
Genom medlemskapet adderar vi ytterligare en viktig internationell partner och relation till vårt arbete.
Läs mer >>
Sjöfartsnäringens syn på fossilfri sjöfart
Regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige presenterade en färdplan för fossilfri sjöfart år 2019 tillsammans med föreningen Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar. Färdplanen fokuserar på inrikes sjöfart. Den ger en god överblick av hur branschen ser på utvecklingen inom svensk sjöfart. Aktörerna anser att växthusgaserna från nya generationer fartyg i många fall kan halveras genom att använda nya drivmedel och optimering av skrov, drivlina och båtbottenfärger med mera. Teoretiskt kan fartyg drivas helt fossilfritt, men här ser branschen stora hinder. Det handlar om högre kostnader, konkurrens om begränsade mängder biodrivmedel, svårigheter med logistik och brist på kunskap. Hamnavgifter och farledsavgifter lyfts fram som bra metoder för att styra investeringarna i miljöanpassad riktning. När det gäller eldrift anser man att fartyg som gör längre resor i nuläget inte kan använda batterier. Det skulle minska lastkapaciteten avsevärt. Däremot kan batterier användas som komplement och på sikt ”bör batterier kunna utgöra en möjlighet för längre sträckor än dagens”.
Läs mer >>
INFRASTRUKTUR OCH TILLGÄNGLIGHET
4876 bjorlanda
640x640transp
GÖTEBORG:
Vad krävs för att få fler eldrivna fritidsbåtar längs västkusten?
På uppdrag av Business Region Göteborg har konsultföretaget Ramböll nyligen presenterat en rapport om möjligheter att öka användningen av eldrivna fritidsbåtar. Rapporten konstaterar att utbudet av eldrivna fritidsbåtar med inombordare är mycket begränsat. Några exempel ges i notisen ovan. Men det räcker inte med ett bättre utbud av eldrivna båtmodeller. Om båtägare i Göteborgs fritidshamnar och längs västkusten ska kunna välja eldrivet måste de kunna ladda över natt. Dagens strömförsörjning vid båtbryggorna är inte anpassad till de effektuttag som behövs. Laddanslutningar behöver uppgraderas och betalsystem behöver införas. I rapporten föreslås bland annat att hamnägare satsar på att arrangera särskilda pontoner eller avdelningar i hamnarna med laddinfrastruktur som gör det möjligt att ladda över natt. Dagens elbåtar har räckvidd för dagsutflykter upp till 10 nautiska mil från hemmahamnen och det skulle räcka för den typ av dagsutflykter som många gör med mindre fritidsbåtar. Men det behövs också snabbladdning som komplement. För att göra det möjligt att ta sig mellan hamnar och övernatta i båten behöver fritidshamnarna längs västkusten samordna insatserna så att laddinfrastruktur byggs ut på ett tillgängligt sätt.
Läs mer >>
PRAKTISKA TILLÄMPNINGAR
Norge satsade tidigt på eldrivna färjor
År 2015 sjösattes världens första helelektriska färja i Lavik-Oppedal i Norge. Redan 2017 fanns det 11 elhybridfartyg och laddhybriddrivna fartyg i färjetrafik och till offshoreverksamhet i Norge. Därefter har antalet fartyg med någon form av eldrift fortsatt öka och uppgår idag till ett hundratal. Som exempel kan nämnas att Oslos fem färjor konverteras till eldrift under 2021 och 2022. Ett annat exempel är MF Bastø Electric, världens för närvarande längsta fullelektrisk färja som kan ta 200 bilar eller 24 lastbilar samt 600 passagerare. Den är 140 m lång, kan färdas i 13 knop och ska trafikera Oslofjorden mellan Horten och Moss. Batterikapaciteten är 4.300 kWh och ska laddas med 7 kW effekt.
The Government’s action plan for green shipping >>
Tekna >>
Läs mer om MF Bastø Electric >>
Oslos fem färjor konverteras till eldrift >>
Elfärjor mellan Helsingborg och Helsingör sedan 2019
Rederiet Forsea Ferries kör färjetrafik mellan Helsingborg och Helsingör. Sedan 2019 körs färjorna Tycho Brahe och Aurora med eldrift över sundet. Färjorna byggdes på 1990-talet och har konverterats till eldrift. De har 4.000 kWh batterikapacitet, överfarten tar 20 minuter och laddningen sker i hamnen med automatisk anslutning under 5-9 minuter.
Forsea Ferries >>
ABB >>
4881 brg Chiles President 0053
640x640transp
GÖTEBORG:
Ny elfärja i Göteborg
Västtrafik har nu beställt en ytterligare elhybrid älvskyttel som köps in för pendeltrafiken över Göta Älv. Färjan ska börja trafikera sträckan mellan Stenpiren och Lindholmspiren under 2022, tillsammans med sina systerfartyg Elvy, Älveli och Älvfrida. Den nya elhybridfärjan kommer att kunna köra med eldrift en timme längre jämfört med Elvy, den andra elhybridfärjan i flottan. När batteriet tar slut laddas den med hjälp av dieselgeneratorer under gång eller med el vid kaj. Med sin eldrift minskar den nya älvskytteln utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar med mer än procent. Med denna färja fortsätter Västtrafik sin satsning på elektrifierad älvtrafik för att möta det framtida ökande resandebehovet i följd av stadsutvecklingsprojekt i området.
Läs mer >>
Elektrisk Havnebus i Köpenhamn sedan 2020
I Köpenhamn körs flera färjelinjer under namnet Havnebusserne. Sedan förra året är linjen mellan Nyhavn och operan eldriven.  Det handlar om fyra 24 meters färjor från Damen (se artikel ovan) som rymmer 80 passagerare och körs i 8 knops marchfart. En femte elbåt finns i reserv. De nattladdas med 30 kW och stödladdas vid ändpunkterna dagtid vid angöring under 3-5 minuter med 600 kW-laddare.
Havnebusserne >>
Movia >>
Eldriven färja i Rostock under 2021
Den tyska hamnstaden Rostock har beställt en eldriven passagerarfärja med katamaranskrov som tas i drift i år. Den har två 45 kW elmotorer och ett batteri med 252 kWh lagringskapacitet. Färjan har kapacitet för 80 personer och 15 cyklar. Färjan ska övernattladdas, men dessutom få extra el från solcellspaneler som täcker taket över passagerarutrymmet.
Läs mer >>
Tio eldrivna färjor i Lissabon från 2022
Den portugisiska huvudstaden Lissabon sätter tio eldrivna färjor i trafik under 2022-2024. Det är 40 m passagerarfärjor med kapacitet drygt 500 passagerare och 16 knops marschfart. De ska köras mellan Lissabons norra del och några stadsdelar på södra sidan om bukten Tajo.
Läs mer >>
Diesel kompletteras med elhybrid i ett växande antal fartyg
Färjan Stena Jutlandica går mellan Göteborg och Fredrikshamn i Danmark. Under 2018 konverterades färjan till elhybriddrift. Fler exempel på hybridisering finns hos det norska färjerederiet Hurtigruten som introducerade elhybriddrift i de två kryssningsfartygen Roald Amundsen och Fridtjof Nansen 2019 och 2020. Denna typ av hybridiserade fartyg kan köras helt elektriskt korta sträckor i känsliga miljöer eller i farleder in till kaj. Batterierna kan också användas för att för att få elektricitet vid kaj istället för att köra dieselmotorerna. Hurtigruten anger att hybridtekniken i deras fartyg sparar 20 procent drivmedel. Hurtigruten har aviserat ytterligare ett hybridfartyg under 2021. Ett exempel på en mindre båt med hybriddrift är Sjöräddningssällskapets båt som togs i drift förra året. Den har två 50 KW elmotorer och två 10 kWh litiumbatterier. Fartyget kan köra med el upp till 1,5 timme i 6 knop mellan laddningarna.
Offshore Enery >>
Hurtigruten >>
Stena Line >>
Sjöräddningssällskapet >>
4869 Aida perla%2c Le Havre%2c mars 2018 (cropped)
Eldriven sjöfart kräver stora batterier
Det brittiska analysföretaget ID Tech Ex gjorde år 2020 en genomgång av behoven av batterier hos eldrivna fartyg. Som jämförelse till uppgifterna nedan kan nämnas att nytillverkade elbilar brukar ha 40-100 kWh batterier och Volvos eldrivna ledbuss har 300 kWh. Världens första eldrivna containerfartyg trafikerar Pearl River i kinesiska Guangdongprovinsen sedan 2017. Det har 2.400 kWh batterier i kombination med superkapacitorer. Fartyget kan köras 50 nautiska mil på en laddning och batteripacken kan laddas på två timmar med 1,2 MW effekt. Danska bilfärjan Ellen sattes i drift 2019. Den kör drygt 20 nautiska mil mellan öarna Als och Aerö. Batteriernas kapacitet är 4.300 kWh och kan laddas med 4 MW vid korta stopp för bilarnas av- och påkörning. I Nederländerna planeras ett antal eldrivna fraktare för hamntrafik i Amsterdam, Antwerpen och Rotterdam med 1.700 kWh-batterier, och i Japan planeras ett eldrivet 60 m långt havsgående fartyg med 4.000 kWh som ska ge 80 nautiska mils räckvidd. När ID Tech gjorde sin sammanställning ansågs världens då största batteripack till fartyg vara på 10.000 kWh. Det planerades för elhybriddrift på det italienska kryssningsfartyget Aida Perla med plats för 4.000 passagerare och ska tas i drift i år.  
Läs mer >>
Elfärjor i Stockholm
Sedan några år tillbaka går elfärjan E/S Movitz i Stockholm som pendelbåtstrafik mellan Riddarholmen och Solna Strand. Snabbladdningsstationen på Riddarholmen laddar med 500–600 kW under tio minuter. Även Trafikverkets fyra vägfärjor på Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård kommer elektrifieras. De ska i första hand gå på el, men har backup i form av vanliga motorer som kan gå på HVO eller diesel. Ytterligare ett exempel är att Region Stockholm ska testa den snabbgående eldrivna färjan Candela P-30 med bärplan i skärgårdstrafik under 2023.
Vattenfall >>
Trafikverket >>
Region Stockholm >>
Fossilfri färja mellan Göteborg och Fredrikshamn aviseras till 2030
I februari meddelade Stena Line att de har beslutat sätta den fossilfria färjan Elektra i drift mellan Göteborg och Fredrikshamn år 2030. Inom ett år ska design och specifikationer vara klara och senast 2025 ska beställning läggas. Fartyget blir 200 m långt och kommer att baseras på eldrift men man utreder möjligheten att komplettera med annat än enbart batterier för att klara hela distansen på 50 nautiska mil.
Läs mer >>
PÅ GÅNG
Här finns några av de aktiviteter som sker inom området för elektrifiering i omvärlden och i Göteborg för att du ska kunna hålla dig uppdaterad och delta i dialog och samverkan med andra aktörer.
3 JUN Kraftsamling cirkulära affärsmodeller
Västra Götalands uppstart av kraftsamling för regional utvecklingsstrategi >>
16-17 JUN European Conference Hydrogen & P2X 2021, Copenhagen, Denmark. 
Industry end-users and running projects case studies, a comprehensive overview of the sector. New regulations, changing market situation and more. >>
17 JUN Kraftsamling elektrifiering
Västra Götalands uppstart av kraftsamling för regional utvecklingsstrategi >>
18-19 JUN Lydlös - Festivalen for fremtidens båtliv. 
Mässa för eldrivna fritidsbåtar i Arendal, Norge. >>
6-7 OKT Ecom expo, Stockholm
Konferens om elektrifieringen av transportsektorn. >>
26 OKT Roads to the Future. International Electromobility Conference. 
The latest research and cutting-edge technology within the field of electromobility with highlight on the theme “Charging from all perspectives”. Uppsala.
https://emobilitycentre.se/event/roads-to-the-future-2021/
27 OKT Fossilfri konkurrenskraft - nu genomförs färdplanerna. Fossilfritt Sverige. 
Vad har hänt inom branscherna och vilka politiska förslag har regeringen genomfört? De 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft har börjat genomföras och det har blivit dags att ta temperaturen på hur arbetet går. Stockholm. >>

10-11 NOV Nordic EV Summit venue for the EV industry in Europe. 
Decision-makers from policy, industry, research and organizations. Oslo. >>

3-5 DEC E-car Expo. Utställning i Svenska Mässans av laddbart på bilmarknaden. 
Bilprovkörningar, testbana för elcyklar och elscootrar, mötesplats för laddtekniken. Fredag är branschdag, lördag och söndag är publikhelg. Göteborg. >>

FÖRDJUPNING: 

Varför ökar intresset för miljöanpassad sjöfart?
Parisavtal, EU-krav och nationella klimatåtaganden påverkar även sjöfart. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har åtagit sig att halvera klimatpåverkan från sjöfart till 2050. Detta börjar påverka branschen. I Norden finns miljöstyrande hamnavgifter och farledsavgifter som kan spela stor roll, exempelvis för rederiernas val av bränsle.  Det finns också en visserligen svag, men begynnande efterfrågan från miljömedvetna transportköpare att kunna redovisa lägre utsläpp från transporterna av sina varor. Teknikutvecklingen av batterier gör också eldrift mer attraktiv.

Vilka trender skymtar?
Sedan flera år gäller skärpta krav på utsläpp av svavel och kväveoxider i nordiska och europeiska vatten. Det i kombination med prisbilden för LNG har inneburit att fler fartyg nu körs på flytande naturgas (LNG). Då finns möjlighet att byta ut naturgas helt eller delvis mot förnybar biogas. Flera aktörer utreder sådana möjligheter som. Man forskar också på möjligheter att använda förnybara elektrobränslen och där kan sjöfart vara särskilt intressant i tillämpningar där eldrift inte fungerar.

Kollektivtrafikmyndigheter har ambitiösa miljömål och där börjar batteridrift till färjetrafik på kortare avstånd bli intressant.

640x640transp
640x640transp Kollektivtrafikmyndigheter har ambitiösa miljömål. Man utreder vilka rutter som kan elektrifieras och vilka fartyg där diesel byts mot HVO. Även vätgas till bränsleceller utreds numera som lösning för de längre rutterna.

Lång livslängd ger efterkonvertering
Fartyg och färjor har mycket lång livslängd, flera decennier. Det gör efterkonvertering mer aktuell inom sjöfart än inom vägtrafiken. Det förekommer exempelvis konvertering från dieseldrift till kombinationer av eldrift och förbränningsmotor. Där bidrar utvecklingen mot billigare och bättre batterier. Det kan i vissa fall också komma att bli intressant att konvertera motorer från diesel till metanol eller ammoniak.

Elfärjor kräver mångas engagemang
Färjetrafik med el kräver laddning vid kaj. För att ordna detta måste den som förvaltar kajområdet engageras. Det kan handla om allt från storstadskommuner till mindre privata sammanslutningar. Det krävs en del utredande för att hitta optimala laddlägen med hänsyn till elnät och kapacitet. Effekt, laddutrustning, laddtjänst och avtal med den aktör som driver trafiken måste upphandlas. Det blir många aktörer som måste vara inblandade och frågan är ny. Ju längre färjelinje, desto större batterier och det driver kostnader. Även hög laddeffekt driver kostnader.

640x640transp
Det behövs noggranna kalkyler för att hitta bästa kombinationen av fartyg, motor och batterier eller andra energilager, laddplatser och effektbehov. Samtidigt är drivmedel en stor kostnad för traditionell färjedrift. Med rätt upplägg kan eldrift i vissa fall vara konkurrenskraftigt.

Eldrivna fritidsbåtar ställer nya krav på fritidshamnar
Sedan länge finns eldrivna utombordare. Det finns även ett mindre antal fritidsbåtar med eldrivna inombordare. För att det ska bli attraktivt att välja eldrivet måste laddinfrastruktur och betalsystem finnas i fritidshamnarna. Detta är en ny fråga för den typen av aktörer och här kan kostnaderna bli betydande. Gästhamnar behöver samordna sig om det ska vara möjligt att ladda på andra ställen än hemmahamnen. Detta är sannolikt en ny och osäker fråga för många aktörer. Samtidigt är det osäkert hur hög betalningsviljan är hos båtägare för att få tillgång till laddmöjligheter och snabbladdning. Kanske kan differentierade avgifter för kajplatser vara ett sätt att påskynda omställningen? Det finns också exempel utomlands med miljözoner i hamnar, för både fritidsbåtar och kommersiell trafik. Jag är osäker på om det är möjligt med dagens lagstiftning i Sverige, men kanske kan utredas?

Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet
Business Region Göteborg har fått i uppdrag att samordna stadens samlade insatser för omställning till ett fossilfritt transportsystem 2030 där elektrifieringen visar vägen. Arbetet innefattar samordning av samtliga aktörer inom Göteborgs Stad i nära samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer i GöteborgsregionenLäs mer >>
460 87 logo neg 230px
82 fb 83 in 84 tw 86 ig