Nätverksmöte arbetsmarknadsintegration 5 september
Gamlestadsvägen 4, 415 02 Göteborg, Sverige | 05/09/2019 08:30
VÄLKOMMEN

Nätverket för dig som vill samverka med andra aktörer för att minska glappet på arbetsmarknaden. På träffarna får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra, nätverka och diskutera gemensamma utmaningar och möjliga lösningar.

Program

Integration av nyanlända i produktion, det fungerar!
Mattias Jonsson, VD, Foab


Inkludering som motor i det strategiska employer brandingarbetet
Marie Fall, HR-strateg, Västtrafik


Lärdomar från integrationsarbete i praktiken 
Patrik Zapata, professor, Organizing Integration

Här behövs ditt företag!
Nätverket för arbetsmarknadsintegration har som mål att bidra till att 100 föräldrar kommer i/närmare arbete och egenförsörjning. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen ger oss mer kunskap om målgruppen och hur arbetslivet kan vara med och bidra till att fler familjeförsörjare blir stärkta på arbetsmarknaden.Under träffen finns även ett stort utrymme för mingel och nätverkande.


Varmt välkommen!                                                              

Business Region Göteborg, CSR Västsverige, Göteborgs Stad - Arbetsmarknad och Vuxenutbildning

BOKA IN

05/09/2019 08:30

465 icons add to calendar blue
icons location
PLATS
Yesbox
Gamlestadsvägen 4, 415 02 Göteborg, Sverige

031-367 61 00
socialtansvar@businessregion.se

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här.
The registration has been closed since 03/09/2019 15:00.