Workshopserie 8 okt 2019: Ekonomistyrning för bolag i tillväxt
 Ekelundsgatan 1, 411 18 Göteborg, Sverige | 08/10/2019 16:00
En god framåtriktad ekonomistyrning ökar sannolikheten för en handlingskraftig verksamhet! Lär dig att dra korrekta slutsatser och fatta välgrundade beslut baserat på finansiell information. Välkommen till en ekonomikurs som ger dig verktyg och metodik att förbättra bolagets resultat.

Vid sex utbildningstillfällen får du lära dig att dra korrekta slutsatser och fatta välgrundade beslut baserat på finansiell information. Fokus på kursen ligger i att ge dig ekonomisk förståelse samt verktyg, metodik och analys för att förbättra bolagets resultat.

Del 1: Resultaträkning, balansräkning och kassaflöde
Hur hänger det ihop? Hur kvalitetssäkrar jag den finansiella informationen i mina rapporter? Hur kommer digitala verktyg in i bilden?
Datum: 8 oktober kl 16.00-18.00

Del 2: Nyckeltalsanalys
Vilka nyckeltal är viktiga i min verksamhet/bransch/affärsmodell? Hur underlättas bolagets styrning och uppföljning med rätt nyckeltal?
Datum: 22 oktober kl 16.00-18.00

Del 3: Lönsamhetsstyrning
Ökade intäkter och/eller sänkta kostnader? Uppföljning och styrning utifrån affärsområden och/eller projekt?
Datum: 12 november kl 16.00-18.00

Del 4: Likviditetsplanering och finansiering
Hur bygger man upp en likviditetsprognos som både tilltalar bolaget och dess intressenter? Hur påverkar bolagets faser och affärsmodell dess finansieringslösning?
Datum: 19 november, 16.00-19.00. Detta tillfälle är förlängt med 1 timme för avslutningsmingel.

Del 5 och 6: Rådgivningsmöte
Individuella möten med kursledarna med fokus på just din verksamhet och dina affärsutmaningar, 1.5 timme per tillfälle.

Vem kan gå?
Företagsledare som vill få grundläggande förståelse och verktyg för framåtriktad ekonomistyrning.

Kostnad
7000 kr ex moms/ person

Kursledare är David Filipsson och Anna Hultberg från Fintegrity. De har lång erfarenhet av att jobba med små och medelstora, ägarledda tillväxtföretag med ambitioner.

Plats
Almi, Ekelundsgatan 1, 7 vån, Göteborg

Kursmaterial levereras i digital form och utbildningen genomförs tillsammans med Almi som du kan läsa om här.

Dokumentation
Notera att vi kan komma att dokumentera aktiviteten med foto och/eller film för att eventuellt publicera materialet i någon av våra offentliga kanaler vid ett senare tillfälle.

Anmäl dig här:

* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här.
LÄGG IN I MIN KALENDER

08/10/2019 16:00

465 icons add to calendar blue
icons location
PLATS
Almi, Ekelundsgatan 1, våning 7, Göteborg
Ekelundsgatan 1, 411 18 Göteborg, Sverige


expeditionframat@businessregion.se


460 87 logo neg 230px
Besöksadress: Östra Hamngatan 5 Göteborg | Postadress: Box 111 19, 404 23 Göteborg | www.businessregiongoteborg.seThe registration has been closed since 07/10/2019 06:00.