Frukostseminarium PwC och Recorded Future
 Vasagatan 1, 405 30 Göteborg, Sverige | 18/09/2019 09:00

VÄLKOMMEN

Tidpunkt: 
18 september 2019, 09.00-12.00
 
Vart:
SEB Salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1

Tema: ”Hur skyddar man sig i en digital värld”

Ekonomisk brottslighet såsom bedrägerier, förskingring, korruption, penningtvätt och cyberhot blir allt vanligare, speciellt då större fokus läggs på kundnytta och effektivisering i form av digitala tjänster inom bank och finans. Detta leder till nya säkerhetsutmaningar och finansbranschen behöver bli bättre på att förebygga, upptäcka och utreda misstänkta transaktioner och bedrägerier. För att hantera utmaningarna krävs det proaktivitet och ett helhetsperspektiv istället för enskilda åtgärder när krisen är ett faktum. Genom att bättre samordna arbetet kring cybersäkerhet, bekämpning av ekonomisk brottslighet och system för att förebygga penningtvätt kommer vi tillsammans en bit på vägen.

PwC och Recorded Future är värdar denna förmiddag och deras experter kommer att dela med sig av sin kunskap.
 
Program:
 
09:00 - 09:15 Introduktion
Karin Eriksson, Områdesansvarig Finans, Business Region Göteborg

09.15-10.00 "Realtidsanalys av cyberhot och tredjepartsrisk” 
Staffan Truvé, CTO and Co-founder Recorded Future

10:00–10.30 Fika

10.30–11:15 "Så stärker du ditt digitala immunförsvar i en sammankopplad värld"
Nicklas Andreasson, Cyber expert, PwC och Robin Karlsson”Cyber Security Consultant”.

11.15-12.00 Sammanfattning och frågor

BOKA IN

18/09/2019 09:00

465 icons add to calendar blue
icons location
PLATS
SEB Salen
Vasagatan 1, 405 30 Göteborg, Sverige

031-367 61 59
karin.eriksson@businessregion.se
* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här.
The registration has been closed since 17/09/2019 00:00.