KKN-forum: Plats för kultur?
 Vasagatan 39, 411 37 Göteborg, Sverige | 03/12/2019 15:00

KKN-forum: Plats för kultur?

Hur får kulturlivet de förutsättningar som behövs för att det ska blomstra? Kulturella och kreativa näringar ger attraktion och innovationskraft. Och för konstnärer och kreatörer är staden och möjligheterna i den av avgörande betydelse.

Nu håller vi ett KKN-forum i frågan för att komma vidare och med avstamp i forskningen försöka hitta konkreta handlingsmöjligheter. Vi har bjudit in följande personer att tala, och samtala, kring detta:

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet och en av landets främsta experter inom regional utveckling som bland annat utvecklat teorier kring vad som lockar talang och kulturens roll.

Anna van der Vliet, grundare och konstnärlig ledare på ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art och driver konsthallen på Ringön. Hon har författat ett flertal strategier för konst i stadsutvecklingsprocesser däribland hur Göteborg kan arbeta med konstnärlig produktion.

Cina Gasparini, utvecklare av kulturmiljöer för Higab som varit med och skapt möjligheter för det Gathenhielmska Huset i Majorna att bli ett kulturellt nav för det alternativa och fria kulturlivet runt Stigbergstorget.

Efter deras presentationer samlas vi kring mindre bord, över yrkesgränserna för att diskutera vägar framåt. På slutet gör vi en uppsamling.

Med den här dagen vill vi ge kunskap, inspiration och ökade kontaktytor mellan utövare och beslutsfattare inom kultursektorn, för att gemensamt hitta fruktbara vägar framåt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

När: Tisdagen den 3 december kl. 15-17.30 (dörrarna öppnar 14.30). Vi bjuder på lite eftermiddagsfika.

Var: Röhsska museet, auditoriet. Fritt inträde på museet för anmälda till KKN-forum.

Antalet platser är begränsade och vi tillämpar först till kvarn-principen så vänta inte med att anmäla dig. Anmäl dig senaste den 29/11. Avboka din plats senast 24 h före eventet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idén med KKN-forum är att samla alla i det kulturella ekosystemet – utövare, företag, branschorganisationer, tjänstemän, utbildningar, forskning och politiken, för att skapa kopplingar mellan dessa grupper som i sin tur kan bygga en starkare bransch.

Läs mer om KKN-forum här:
Forum för kulturella och kreativa näringar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOKA IN

03/12/2019 15:00

465 icons add to calendar blue
icons location
PLATS
Röhsska museet, auditoriet
Vasagatan 39, 411 37 Göteborg, Sverige

031-367 61 00
info@businessregion.se
* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här.
The registration has been closed since 29/11/2019 23:30.