Agilt ledarskap
27/05/2021 09:00
Kursinbjudan

Agilt ledarskap
27 maj & 2 juni 9–12

Vad händer när du befinner dig i ett sammanhang där varken tydliga mål, konkreta handlingsplaner, rutiner eller strategier går att sätta upp? Hur vet du om ni har lyckats med ett projekt när du inte vet vilka mål ni ska sätta upp från början?

I denna kurs får du konkreta verktyg i hur du kan leda mer effektivt med hjälp av agilt ledarskap. Du får bland annat lära dig:
  • skillnaden mellan målstyrd och målsökande projekt och processer.
  • vad som händer när ditt team och du befinner er i de olika känslo-zonerna (komfort-, frustration-, uttråkning- och utveckling) samt
  • hur du kan förbereda dig själv och ditt team för att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas.
Projekt som präglas av oförutsägbarhet – mål och handlingsplaner behöver ibland ändras justeras eller till och med tas bort. Detta i sig bidrar till osäkerhet och frustration hos dem som arbetar i projektet. Under senare år har många verksamheter i både näringslivet och i offentlig sektor delvis anpassat sitt arbetssätt genom att införa agila metoder, men trots det är det många utvecklings- och innovationsprojekt som misslyckas.

Att kunna leda i osäkerhet
I många fall är det just ledarskapet som behöver förändras för att lyckas komma i mål med många projekt – därför har Drivhuset utvecklat en metod för detta i samarbete med Fil. Dr. Leif Denti från Göteborgs universitet Det är en ledarskapsmetod för okända, innovativa och osäkra projekt. Den bygger på decennier av praktisk erfarenhet, såväl som forskning kring ledarskap, motivation och pedagogik.

Målgrupp
  • Ledare
  • Chefer
  • Projektledare
  • Innovationsledare
  • Personer inom HR
Kursen har ett begränsat antal platser på 20 stycken deltagare. 

Varmt välkommen att delta!

När? 27 maj & 2 juni kl. 9–12
Var? Online – länk skickas till anmälda 26 maj.


För mer information, kontakta:
mariah.bensalem@drivhuset.se

Kursen hålls av Mariah ben Salem Dynehäll och Leif Denti
Mariah ben Salem Dynehäll är personen bakom utvecklandet av metoden. Hon har över 20 års erfarenhet av ledarskap, utveckling och innovationsprocesser.

Vid sin sida har hon Leif Denti, filosofie doktor vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2013 har sedan dess forskat på förändring och innovation i både privat- och offentlig sektor.


Anmäl dig här
Jag önskar att*
* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här.
BOKA IN

27/05/2021 09:00

465 icons add to calendar blue
The registration has been closed since 25/05/2021 20:00.