CORPORATE SAFARI Volvo Trucks

Thursday, December 1

Sign up

Please note - no show-fee is 350 SKR per person
OBS Avgift på 350 kr per person vid utebliven närvaro

By completing this form, you consent to the processing of your personal data by Business Region Göteborg in accordance with the Swedish Data Protection Act (Personuppgiftslagen).  Uppgiftlämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Personuppgiftslagen (PuL). Läs hur vi hanterar PuL här