550 logo neg

Avsiktsförklaring 

Nätverk för arbetsmarknadsintegration

Nätverket för dig som vill samverka med andra aktörer för att bryta utanförskap och minska glappet på arbetsmarknaden.

Ett stort antal människor i Göteborg står långt ifrån arbetsmarknaden. Nätverkets deltagare, aktörer från näringsliv, offentlig och idéburen sektor, vill bidra till ökad arbetsmarknadsintegration. Målsättningen är: 100 föräldrar på väg mot arbete! 

Nu är vi nyfikna på hur din organisation kan hjälpa till med detta mål.  

Nätverket faciliteras av Business Region Göteborg,  CSR Västsverige, Göteborgs Stad Arbetsmarknad och Vuxenutbildning.

Ja, vi vill vara med och bidra till att 100 föräldrar kommer på väg mot arbete!

Vi vill bidra med:

Övrigt
Använd fältet nedan om du vill förtydliga ditt svar eller lämna ytterligare information till oss

Kontaktuppgifter