Elektrifiering av byggtransporter
11/05/2021 08:00
Elektrifiering av byggtransporter
Vilka förutsättningar och tekniska lösningar behövs för att möjliggöra inte bara effektiva och fossilfria, utan även utsläppsfria byggtransporter genom elektrifiering?

Vid detta tillfälle fokuserar samtalen kring lösningar och förutsättningar för att möjliggöra elektrifierade byggtransporter. Det kan vara allt från mobil laddinfrastruktur och batterilager, över effektstyrning och fordonslösningar till logistik inklusive specifik transporteffektivisering eller upphandlingsprocesser.

Mötesupplägg
Varje möte kommer att inledas med en kort inspirerande föreläsning på ämnet för dagen innan deltagarna delas in i mindre, blandade grupper. Varje deltagande part får initialt 3 min att pitcha sin produkt/tjänst/behov/utmaning för att lägga grunden till samtalet. Samtalen kommer att modereras av en representant från BRG.

Exempel på frågeställningar att samtala kring:
  • Hur vill ni bidra till omställningen till ökad elektrifiering alt. utsläppsfria transporter?
  • Vad förväntar ni er från Göteborgs Stad och regionen respektive näringslivet?
  • Vem/vilka vill ni samarbeta med?
  • Vem/vilka samarbetar ni med idag?
  • Vad ser ni som de största utmaningar inför omställningen?
  • Har ni idéer på aktiviteter/projekt/initiativ som leder till snabbare omställning?
Anmäl dig här
Jag önskar att*
* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här.
BOKA IN

11/05/2021 08:00

465 icons add to calendar blue