Anmälan konsumenttest lokalproducerade grönsaker

Bor du i Göteborg och vill handla lokalt och hållbart?

Nu bjuder vi in dig att delta i ett pilotcase där vi kopplar samman konsumenter och producenter av lokalodlade grönsaker, för testa affärsmodeller för lokalproducerade livsmedel.

För att nå en hållbar livsmedelsförsörjning arbetar Göteborgs stad för att stärka lokala producenter av livsmedel och koppla samman dessa med en bredare konsumentgrupp. Detta gör vi bl a genom det EU finansierade projektet Cirkulära affärsmodeller inom gröna näringar (CAGN).

Vi som verkar i projektet är Fastighetskontoret Göteborgs Stad, Konsument & medborgarservice Göteborgs Stad, Göteborgs Energi, Higab, Västra Götalands Regionen och Business Region Göteborg, som är projektägare.

REKO-ringar är en modell för lokal direkthandel mellan småskaliga producenter och konsumenter med fokus på mat. Genom dem har ett forum öppnats för konsumenter att möta lokala odlare.

Vi vill nu utforska om det finns fler plattformar för direktförsäljning mellan konsument och producent. Det gör vi genom ett pilotcase, som genomförs under sensommar och höst 2021, där konsumenter får köpa lokalodlade grönsaker och där konsumenter och producenter deltar i utvärderingen av caset.

Hur:

Som testkonsument blir du en del av en grupp i din stadsdel som kopplas samman med göteborgsodlare. Du är med i utvärdering av olika sätt att köpa lokalproducerat och diskussioner kring hur framtidens upplägg mellan konsument och producent kan utformas. Vi kommer att välja ut grupper, utifrån antal person i samma geografi, samt antal konsumenter och medverkande producenter. Detta medför att ju fler som vill vara testkonsument i en stadsdel, desto större förutsättningar finns att tillgängliggöra lokalproducerade grönsaker.

Vad:

Upplägg vi ser som möjliga är till exempel:
  • Grönsakskassar till ett utlämningsställe varje vecka under en period, med olika grödor som lämnas av en dag i veckan i en månad. Förslagsvis i närheten där konsumentgruppen bor, eller i anslutning till odlingen.
  • Utforska andelsjordbruksmodellen – konsumentgruppen blir andelsägare och får en närmare relation till odlaren, där önskemål om vad som odlas, hur det levereras och hur lång säsongen är faktorer som du kan vara med och påverka.
  • Alternativa upplägg med självplockshelger, självplockspass eller gemensam rotsaksskörd, här beror det på gruppen och dina intresse och önskemål.

När:

Testperioden pågår löpande med uppstart från september 2021 (då kopplar vi ihop er, grönsakerna kommer senare). Projektet slutar i november 2021.

Frågor: 

Karin Ingelhag
E mejl: karin.ingelhag@businessregion.se
Direkt: 031 367 62 07, 0702 21 58 06  
 
Du kommer få mer information innan testperioden sätter igång.
Anmäl dig här
* Obligatoriskt fält
Uppgiftslämnandet genom detta formulär betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs hur vi behandlar dina uppgifter här.
The registration has been closed since 15/10/2021 00:00.