Önskemål om testbäddssamarbeten inom Gothenburg Green City Zone

Vänligen svara på följande frågor: